OFERTA

Terapia dzieci i dorosłych:

  • logopedia (wykłady, warsztaty fonetyczne)
  • terapia wad wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm/gammacyzm, lambdacyzm, betacyzm, mowa bezdźwięczna)
  • wielojęzyczność
  • mutyzm
  • dyzartia
  • afazja
  • giełkot
  • modyfikacja akcentu – obcokrajowcy (Polish pronunciation workshop)